Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 26/2014/CT-UBND tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 26/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm Ngày ban hành: 17/09/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 26/2014/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 26/2014/CT-UBND

Đang cập nhật