Quyết định 327/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 327/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 Số hiệu: 327/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt Ngày ban hành: 23/08/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ...
  • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
  • I. MỞ ĐẦU.
  • II. HIỆN TRẠNG VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG.
  • III. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 327/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 327/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 327/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 327/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 327/QĐ-UBND

Đang cập nhật