Thông tư 36/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 36/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 09/09/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
 • Điều 4. Quy cách các biểu mẫu
 • Điều 5. In, phát hành và quản lý các biểu mẫu
 • Chương II CÁCH GHI BIỂU MẪU
 • Điều 6. Yêu cầu ghi biểu mẫu
 • Điều 7. Thông tin chung trong biểu mẫu
 • Điều 8. Cách ghi bản khai nhân khẩu
 • Điều 9. Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 10. Cách ghi phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 11. Cách ghi phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 12. Cách ghi Phiếu khai báo tạm vắng
 • Điều 13. Cách ghi phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu
 • Điều 14. Cách ghi giấy chuyển hộ khẩu
 • Điều 15. Cách ghi sổ hộ khẩu
 • Điều 16. Cách ghi sổ tạm trú
 • Điều 17. Cách ghi sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu
 • Điều 18. Cách ghi sổ đăng ký thường trú
 • Điều 19. Cách ghi sổ đăng ký tạm trú
 • Điều 20. Cách ghi sổ tiếp nhận lưu trú
 • Điều 21. Cách ghi túi hồ sơ hộ khẩu
 • Điều 22. Cách ghi thống kê tình hình, kết quả đăng ký, quản lý cư trú
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
 • Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Mẫu HK0 PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Mẫu HK04 PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU (Phần lưu tại cơ quan lập phiếu)
 • Mẫu HK04 PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU (Phần chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư ...
 • Mẫu HK0 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần cấp cho người tạm vắng)
 • Mẫu HK0 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần lưu tại Công an xã, phường, thị trấn)
 • Mẫu HK0 GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)
 • Mẫu HK0 GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)
 • SỔ HỘ KHẨU
 • SỔ TẠM TRÚ
 • Mẫu HK SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỘ KHẨU
 • Mẫu HK SỔ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
 • Mẫu HK SỔ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
 • Mẫu HK SỔ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ
 • Mẫu HK HỒ SƠ HỘ KHẨU
 • THỐNG KÊ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 • PHỤ LỤC SỐ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2014/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2014/TT-BCA

Đang cập nhật