Thông báo 11254/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 11254/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 11254/TB-TCHQ năm 2014 kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột nhựa RESIN UMERIT 0520F do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 11254/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 15/09/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 15/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11254/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột nhựa RESIN UMERIT 0520F.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1966/TB-PTPLHCM ngày 28/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: RESIN UMERIT 0520F

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme ethylen, dạng hạt

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin                     Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 39.01 "Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh ", phân nhóm 3901.90 "- Loại khác", mã số 3901.10.9 "- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 11254/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 11254/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 11254/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 11254/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 11254/TB-TCHQ

Đang cập nhật