Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1375/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1375/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng Ngày ban hành: 15/10/2012 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 1375/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Chế độ quản lý và điều hành
  • Điều 5. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1375/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1375/QĐ-BHXH

Đang cập nhật