Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 1216/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền Ngày ban hành: 23/09/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1216/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật