Quyết định 1573/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1573/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 kèm theo Quyết định 2497/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1573/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 04/07/2014 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1573/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1573/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1573/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1573/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1573/QĐ-BTP

Đang cập nhật