Nghị định 141/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 141/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng Số hiệu: 141/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/11/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ BAN HÀNH DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  • Điều 1. Mức vốn pháp định
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Ngày 22/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Chính phủ quy định chi tiết các mức vốn cụ thể của Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng phát triển , Ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính. 

Nghị định 141/2006/NĐ-CP đã xác định rõ lộ trình tăng vốn của các TCTD. Theo đó, TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp bảo đảm số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định quy định tại Danh mục ban hành kèm theo, chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và ngày 31/12/2010

Nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2006

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 141/2006/NĐ-CP để xử lý: