Quyết định 1962/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1962/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1962/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2020, có xét đến năm 2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 1962/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện Ngày ban hành: 11/07/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 1962/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2020, có xét đến năm 2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO ĐẾN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2020, có ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
  • PHỤ LỤC 1 NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG KKT CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO ĐẾN NĂM 2020
  • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP DỰ KIẾN XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020
  • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ DỰ KIẾN XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020
  • PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP DỰ KIẾN XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1962/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1962/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1962/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1962/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1962/QĐ-UBND

Đang cập nhật