Quyết định 2249/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo do tỉnh Thanh Hóa ban hành Số hiệu: 2249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền Ngày ban hành: 18/07/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo do tỉnh Thanh Hóa ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 14/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của ...
  • Điều 2. Các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội ...
  • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2012/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHÁM ...
  • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2249/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2249/QĐ-UBND

Đang cập nhật