Quyết định 62/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 62/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh Số hiệu: 62/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Minh Kỳ Ngày ban hành: 07/01/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 62/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 62/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 62/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 62/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 62/QĐ-UBND

Đang cập nhật