Quyết định 1803/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1803/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 1803/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Dương Ngọc Long Ngày ban hành: 18/08/2014 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 và Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 và ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 951/QĐ-UB ngày 29/4/2009 ...
  • Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh ...
  • DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THÁI ...
  • DANH MỤC SỐ 2 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THÁI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1803/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1803/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1803/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1803/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1803/QĐ-UBND

Đang cập nhật