Thông báo 11474/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 11474/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 11474/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp chất axit Dicyclohexyl Phthalate (D.C.H.P.Morflex-150) (Nguyên liệu sản xuất sơn) do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 11474/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 19/09/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 19/9/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 11474/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp chất axit Dicyclohexyl Phthalate (D.C.H.P.Morflex-150) (Nguyên liệu sản xuất sơn).

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1724/ TB-PTPLHCM ngày 25/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

 

Tên thương mại: D.C.H.P.Morflex-150

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dicyclohexyl Phthalat

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                       Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 29.17 "Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên". phân nhóm 1 gạch " - Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:", phân nhóm 2917.34 " -- Este khác của các axit orthophthalates:", mã số 2917.34.90 "--- Loại khác"; mã số 3824.90.99 "--- Loại khác "  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo 11474/TB-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 11474/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 11474/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 11474/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 11474/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 11474/TB-TCHQ

Đang cập nhật