Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 Số hiệu: 16/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh Ngày ban hành: 24/09/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số ...
 • Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai hướng ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các lĩnh vực nông nghiệp khuyến khích đầu tư của tỉnh
 • Điều 3. Phương thức và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư
 • Chương II CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 4. Ưu đãi về đất đai
 • Điều 5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm
 • Điều 6. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống ngao sinh sản
 • Điều 7. Hỗ trợ đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác hải sản
 • Điều 8. Hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Điều 9. Hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản
 • Điều 10. Hỗ trợ sản xuất cây vụ đông
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Thực hiện thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
 • Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật