Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014) Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré Ngày ban hành: 16/07/2014 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 12/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật