Thông tư 133/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 133/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 133/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 11/09/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu phí
 • Điều 3. Các trường hợp miễn phí
 • Điều 4. Người nộp phí
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Mức thu phí
 • Điều 6. Phương thức tính, khai, nộp phí đối với xe ô tô
 • Điều 7. Khai, nộp phí đối với xe mô tô
 • Điều 8. Chứng từ thu phí
 • Điều 9. Quản lý và sử dụng phí
 • Điều 10. Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Điều 13. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 • PHỤ LỤC SỐ 05 GIẤY ĐỀ NGHỊ Trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ
 • PHỤ LỤC SỐ 06 BIÊN BẢN Thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định
 • PHỤ LỤC SỐ 07 QUYẾT ĐỊNH Về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ
 • PHỤ LỤC SỐ 08 THÔNG BÁO Về việc không được trả lại/bù trừ tiền phí
 • PHỤ LỤC SỐ 09 ĐƠN XIN NGHỈ LƯU HÀNH
 • PHỤ LỤC SỐ 10 THÔNG BÁO Về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành
 • PHỤ LỤC SỐ 11 BIÊN BẢN Tạm giữ Phù hiệu, Biển hiệu kinh doanh vận tải
 • PHỤ LỤC SỐ 12 BIÊN BẢN Thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ
 • PHỤ LỤC SỐ 13 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ
 • PHỤ LỤC SỐ 14 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THUỘC DIỆN KHÔNG CHỊU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
 • PHỤ LỤC SỐ 15 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Trả lại phù hiệu, biển hiệu
 • PHỤ LỤC SỐ 16 BIÊN BẢN Xử lý việc thu sai mức phí sử dụng đường bộ
 • PHỤ LỤC SỐ 17 ĐƠN XIN XÁC NHẬN Xe ô tô dùng để sát hạch; xe không tham gia giao thông, chỉ sử dụng trong ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 133/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 133/2014/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 133/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 133/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 133/2014/TT-BTC

Đang cập nhật