Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 517/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 10/04/2008 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật