Thông tư 27/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 27/2014/TT-BYT quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 27/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 14/08/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thống kê

Mục lục Thông tư 27/2014/TT-BYT quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH, HUYỆN VÀ ...
 • Điều 1. Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế
 • Điều 2. Chế độ thống kê báo cáo
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 SỔ GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỦA CƠ SỞ Y TẾ XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • A1/YTCS SỔ KHÁM BỆNH
 • A2.1/YTCS SỔ TIÊM CHỦNG CƠ BẢN CHO TRẺ EM
 • A2.2/YTCS SỔ TIÊM CHỦNG VIÊM NÃO, TẢ, THƯƠNG HÀN
 • A2.3/YTCS SỔ TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN CHO PHỤ NỮ
 • Sổ A3/YTCS SỔ KHÁM THAI
 • Sổ A4/YTCS SỔ ĐẺ
 • Sổ A5.1/YTCS SỔ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 • Sổ S5.2/YTCS SỔ PHÁ THAI
 • Sổ A6/YTCS SỔ THEO DÕI TỬ VONG
 • Sổ A7/YTCS SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN SỐT RÉT
 • Sổ A8/YTCS SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TÂM THẦN TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Sổ A9/YTCS SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN LAO TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Sổ A10/YTCS SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HIV TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Sổ A11/YTCS SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
 • Sổ A12/YTCS SỐ THEO DÕI, QUẢN LÝ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM
 • PHIẾU THEO DÕI BỆNH NHÂN PHONG
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Biểu: 1/BCX ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH SINH TỬ
 • Biểu: 2/BCX NGÂN SÁCH TRẠM Y TẾ
 • Biểu: 3/BCX TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ XÃ
 • Biểu: 4/BCX HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ, TRẺ EM VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 • Biểu: 5/BCX HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
 • Biểu: 6/BCX HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
 • Biểu: 7/BCX TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
 • Biểu: 8/BCX TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH
 • Biểu: 9/BCX HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
 • Biểu: 10/BCX BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TỪ CỘNG ĐỒNG
 • PHỤ LỤC 3 BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ CỦA HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
 • Biểu 1/BCH: ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH SINH TỬ
 • Biểu 2/BCH: TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH Y TẾ
 • Biểu: 3.1/BCH CƠ SỞ, GIƯỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
 • Biểu: 3.2/BCH TÌNH HÌNH Y TẾ XÃ/PHƯỜNG
 • Biểu: 4/BCH TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN HUYỆN
 • Biểu: 5/BCH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ
 • Biểu 5/BCH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ (tiếp)
 • Biểu 6/BCH: TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG TAI BIẾN SẢN KHOA
 • Biểu 7/BCH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA PHỤ KHOA, KHHGĐ VÀ NẠO PHÁ THAI
 • Biểu 8/BCH: TÌNH HÌNH SỨC KHỎE TRẺ EM
 • Biểu 9/BCH HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG PHÒNG 10 BỆNH CHO TRẺ EM
 • Biểu 10/BCH TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO CÁC BỆNH CÓ VẮC XIN TIÊM CHỦNG CỦA TRẺ EM
 • Biểu 11.1/BCH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
 • Biểu 11.2/BCH HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH DỰ PHÒNG, TỬ VONG VÀ CẬN LÂM SÀNG
 • Biểu 12/BCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
 • Biểu 13/BCH TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
 • Biểu 14.1/BCH TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH
 • Biểu 14.2/BCH TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp)
 • Biểu 14.3/BCH TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp)
 • Biểu 15/BCH TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BIỆNH VIỆN THEO ICD 10
 • Biểu 16/BCH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TỪ CỘNG ĐỒNG
 • PHỤ LỤC 4 BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Biểu 1/BCT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH SINH TỬ
 • Biểu 2/BCT TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH Y TẾ
 • Biểu 3.1/BCT CƠ SỞ, GIƯỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
 • Biểu 3.2/BCT TÌNH HÌNH Y TẾ XÃ/PHƯỜNG
 • Biểu 4/BCT TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN TỈNH
 • Biểu số 5/BCT HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ
 • Biểu 5/BCT HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ MẸ (tiếp)
 • Biểu 6/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA
 • Biểu 7/BCT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA PHỤ KHOA, KHHGĐ VÀ PHÁ THAI
 • Biểu 8/BCT TÌNH HÌNH SỨC KHỎE TRẺ EM
 • Biểu 9/BCT HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG PHÒNG 10 BỆNH CHO TRẺ EM
 • Biểu 10/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO CÁC BỆNH CÓ VẮC XIN TIÊM CHỦNG CỦA TRẺ EM
 • Biểu 11.1/BCT HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
 • Biểu 11.2/BCT HOẠT ĐỘNG KHÁM DỰ PHÒNG, TỬ VONG VÀ CẬN LÂM SÀNG
 • Biểu 12/BCT HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
 • Biểu 13/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
 • Biểu 14.1/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH
 • Biểu 14.2/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp)
 • BIỂU 14.3/BCT TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp)
 • Biểu 15/BCT TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THEO ICĐ 10
 • Biểu 16/BCT BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Biểu 17/BCT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BHYT
 • Biểu 18/BCT TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2014/TT-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 27/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2014/TT-BYT

Đang cập nhật