Thông tư 151/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 151/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 151/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 10/10/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ...
 • Điều 1: Sửa đổi, bổ sung
 • Chương I THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 5. Bổ sung điểm e và điểm g như sau:
 • Chương II THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung
 • Chương III THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Điều 7. Bổ sung Khoản 8,
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng ...
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung
 • Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn ...
 • Điều 13. Sửa đổi, bổ sung
 • Chương IV QUẢN LÝ THUẾ
 • Điều 14. Sửa đổi
 • Điều 15. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 16. Sửa đổi
 • Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
 • Điều 18. Bổ sung Điều 12b, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
 • Điều 19. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 20. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Thay thế cụm từ và các biểu mẫu sau:
 • Điều 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã ban hành ...
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 151/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 151/2014/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 151/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 151/2014/TT-BTC

Đang cập nhật