Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Click để xem chi tiết và Tải về Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Tiêu đề: Bộ Luật lao động sửa đổi 2006 Số hiệu: 74/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/11/2006 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

 • Điều 1:
 • Chương XIV GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
 • Mục I: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 157
 • Điều 158
 • Điều 159
 • Điều 160
 • Điều 161
 • Điều 162
 • Điều 163
 • Điều 164
 • Mục II THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
 • Điều 165
 • Điều 165a
 • Điều 166
 • Điều 167
 • MỤC III THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
 • Điều 168
 • Điều 169
 • Điều 170
 • Điều 171
 • MỤC IV ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG
 • Điều 172
 • Điều 172a
 • Điều 173
 • Điều 174
 • Điều 175
 • Điều 176
 • Điều 177
 • Điều 178
 • Điều 179
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Bộ Luật lao động sửa đổi 2006 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Đang cập nhật

Bình luận về Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Đang cập nhật

Án lệ về Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Đang cập nhật