Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ Số hiệu: 93/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/10/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính ...
  • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 6. Vi phạm quy định về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Qua đó nêu rõ các biện pháp khắc phục hậu quả, các loại vi phạm và điều khoản chuyển tiếp đối với các vi phạm xảy ra trước ngày 15 tháng 12 năm 2014 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93/2014/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 93/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật