Nghị định 98/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 98/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Số hiệu: 98/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/10/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện thành lập
 • Điều 4. Quy định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp
 • Điều 5. Quy định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội
 • Điều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo đó, Nội dung Nghị định này quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là tổ chức Đảng); các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều kiện theo quy định.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 98/2014/NĐ-CP để xử lý: