Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 74/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 74/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Văn Hằng Ngày ban hành: 17/10/2014 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Thi hành án

Mục lục Quyết định 74/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2011 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ...
 • QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ...
 • Điều 3. Nguyên tắc bán đấu giá tài sản
 • Điều 4. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong hoạt động bán đấu giá tài sản
 • Điều 5. Tổ chức bán đấu giá tài sản
 • Điều 6. Tài sản bán đấu giá
 • Điều 7. Người tham gia đấu giá tài sản
 • Điều 8. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
 • Điều 9. Phí đăng ký tham gia đấu giá tài sản
 • Điều 10. Tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản
 • Điều 11. Bước giá
 • Điều 12. Xử lý cuộc bán đấu giá tài sản không thành
 • Điều 13. Xử lý tiền đặt trước khi tham gia đấu giá
 • Chương II BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 14. Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá
 • Điều 15. Thẩm quyền chuyển giao, ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản
 • Điều 16. Giao nhận tài sản bán đấu giá
 • Điều 17. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản
 • Điều 18. Xem hồ sơ, tài sản bán đấu giá
 • Điều 19. Hình thức bán đấu giá tài sản
 • Điều 20. Thành phần tham gia cuộc bán đấu giá
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá tài sản
 • Điều 22. Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá
 • Điều 23. Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc bán đấu giá tài sản
 • Điều 24. Phương thức cung cấp biên lai thu phí, giấy tờ cho tổ chức bán đấu giá, người mua được tài sản ...
 • Điều 25. Giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá
 • Điều 26. Đăng ký quyền sở hữu cho người mua tài sản bán đấu giá
 • Điều 27. Thanh lý hợp đồng, thanh toán chi phí bán đấu giá tài sản
 • Chương III BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG
 • Điều 28. Đất được đưa ra đấu giá
 • Điều 29. Điều kiện lô đất, thửa đất được tổ chức đấu giá
 • Điều 30. Thẩm quyền quyết định quỹ đất đưa ra đấu giá
 • Điều 31. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ
 • Điều 32. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 33. Ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 34. Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 35. Thông báo và niêm yết công khai việc tổ chức đấu giá đất
 • Điều 36. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Mục 3. PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ, GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 37. Phê duyệt kết quả đấu giá
 • Điều 38. Giao đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...
 • Điều 39. Thời hạn sử dụng đất khi trúng đấu giá
 • Điều 40. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 41. Thu nộp, thanh toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 42. Xử lý vi phạm đối với hoạt động bán đấu giá tài sản
 • Điều 43. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 44. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
 • ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ ĐẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 74/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 74/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật