Quyết định 1976/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1976/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1976/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 30/10/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng, đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với nội ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC QUY HOẠCH HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  • PHỤ LỤC II DANH MỤC QUY HOẠCH HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG CẢ NƯỚC THEO 8 VÙNG SINH THÁI ĐẾN NĂM 2020, TẦM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1976/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1976/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1976/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1976/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1976/QĐ-TTg

Đang cập nhật