Thông tư 158/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 158/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 158/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 27/10/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 01, 02, 03 VÀ 04
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 04 (bốn) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 Giá trị thị trường ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 Giá trị phi thị trường ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 Những nguyên tắc kinh ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 158/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 158/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 158/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 158/2014/TT-BTC

Đang cập nhật