Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Tiêu đề: Thông báo hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Cam-pu-chia Số hiệu: 64/2014/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cam pu chia Người ký: Hà Hùng Cường, Ang Vong Vathana Ngày ban hành: 21/01/2013 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Tương trợ tư pháp

Mục lục Thông báo hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 • HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi tương trợ tư pháp
 • Điều 2. Bảo hộ pháp lý
 • Điều 3. Miễn, giảm án phí và trợ giúp pháp lý
 • Điều 4. Miễn tạm ứng các chi phí Tòa án
 • Điều 5. Các kênh liên lạc
 • Điều 6. Ngôn ngữ
 • Điều 7. Chi phí tương trợ tư pháp
 • Điều 8. Yêu cầu tương trợ tư pháp
 • Điều 9. Thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp
 • Điều 10. Từ chối và hoãn thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp
 • Điều 11. Miễn hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 12. Thực hiện tương trợ tư pháp theo yêu cầu của nhiều bên
 • Chương II TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ
 • Điều 13. Yêu cầu tống đạt giấy tờ và thực hiện yêu cầu tống đạt giấy tờ
 • Điều 14. Tống đạt giấy tờ cho công dân của nước mình
 • Chương III THU THẬP, CUNG CẤP CHỨNG CỨ
 • Điều 15. Yêu cầu thu thập, cung cấp chứng cứ
 • Điều 16. Thực hiện yêu cầu thu thập, cung cấp chứng cứ
 • Điều 17. Thu thập chứng cứ đối với công dân của nước mình
 • Chương IV TRIỆU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
 • Điều 18. Triệu tập người làm chứng, người giám định
 • Điều 19. Bảo hộ người làm chứng, người giám định được triệu tập
 • Chương V CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI
 • Điều 20. Công nhận các bản án, quyết định của Tòa án không liên quan đến tài sản
 • Điều 21. Công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định khác của Tòa án
 • Điều 22. Điều kiện công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 • Điều 23. Yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 • Điều 24. Thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 • Điều 25. Hiệu lực của việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 • Điều 26. Công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài
 • Chương VI YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP KHÁC
 • Điều 27. Chuyển giao tài liệu, đồ vật và tiền
 • Điều 28. Trao đổi thông tin, tài liệu pháp luật
 • Điều 29. Chuyển giao giấy tờ về hộ tịch
 • Điều 30. Các yêu cầu tương trợ tư pháp khác
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • Điều 31. Quan hệ với các điều ước quốc tế khác
 • Điều 32. Giải quyết bất đồng
 • Điều 33. Trao đổi ý kiến
 • Điều 34. Phê chuẩn và hiệu lực
 • Điều 35. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 36. Điều khoản cuối cùng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế 64/2014/TB-LPQT

Đang cập nhật