Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 61/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/10/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • Điều 4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • Điều 5. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức, công chức của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh
  • Điều 6. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức, công chức của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật