Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển, Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/08/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI ...
 • Chương I SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Chương II PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 9. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Đang cập nhật