Thông tư 31/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 31/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Phước Thanh Ngày ban hành: 11/11/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2013/TT-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 HƯỚNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN như sau:
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2014/TT-NHNN để xử lý: