Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Số hiệu: 103/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/11/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng
  • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn
  • Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015

Nghị định 103/2014/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động.

Theo đó, nội dung Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Đính kèm danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 103/2014/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật