Quyết định 1588/QĐ-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1588/QĐ-TCT

Tiêu đề: Quyết định 1588/QĐ-TCT năm 2014 về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong đơn vị thuộc hệ thống Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 1588/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam Ngày ban hành: 01/10/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1588/QĐ-TCT năm 2014 về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong đơn vị thuộc hệ thống Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ ...
 • Điều 1. Thẩm quyền hướng dẫn cơ chế, chính sách và ban hành chế độ, tiêu chuẩn định mức:
 • Điều 2. Thẩm quyền phê duyệt chiến lược, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch ...
 • Điều 3. Về lĩnh vực quản lý tài chính:
 • Điều 4. Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Về lĩnh vực quản lý tài sản:
 • Điều 6. Về lĩnh vực kiểm tra, kiểm toán nội bộ:
 • Điều 7. Về lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin:
 • Điều 8. Về thực hiện mua sắm tập trung:
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Quyết định 408/QĐ-TCT ngày ...
 • Điều 11. Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1588/QĐ-TCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1588/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1588/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1588/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1588/QĐ-TCT

Đang cập nhật