Thông tư 32/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 32/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 32/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 18/11/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 32/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA NGÂN ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân ...
 • Điều 2. Bãi bỏ Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm Thông tư số 11/2013/TT-NHNN.
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 – Mẫu công văn đề nghị vay tái cấp vốn
 • PHỤ LỤC SỐ 02 – Mẫu công văn và báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở
 • MẪU BÁO CÁO 01 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO THÔNG TƯ 11/2013/TT-NHNN THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG ...
 • MẪU BÁO CÁO 02 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO THÔNG TƯ 11/2013/TT-NHNN THEO ĐỊA BÀN CHO VAY
 • PHỤ LỤC SỐ 03 – Mẫu công văn đăng ký cho vay đối với doanh nghiệp
 • PHỤ LỤC SỐ 04 – Mẫu công văn đề nghị tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2014/TT-NHNN để xử lý: