Nghị định 112/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 112/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Số hiệu: 112/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/11/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 4. Các loại cửa khẩu biên giới đất liền
 • Điều 5. Nguyên tắc xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực cửa khẩu
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ XUẤT, NHẬP QUA CỬA KHẨU, KHU VỰC CỬA KHẨU, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Ở KHU VỰC CỬA KHẨU
 • Điều 8. Người xuất cảnh, nhập cảnh
 • Điều 9. Phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
 • Điều 10. Hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 11. Khu vực cửa khẩu
 • Điều 12. Thẩm quyền xác định phạm vi khu vực cửa khẩu
 • Điều 13. Hoạt động ở khu vực cửa khẩu
 • Điều 14. Dây chuyền kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu quốc ...
 • Điều 15. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
 • Điều 16. Thời gian làm việc tại cửa khẩu biên giới
 • Điều 17. Thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới
 • Chương III QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CỬA KHẨU BIÊN GIỚI
 • Điều 18. Quy hoạch cửa khẩu biên giới
 • Điều 19. Nguyên tắc, thẩm quyền mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới
 • Điều 20. Trình tự mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới
 • Chương IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH ĐỐI VỚI CỬA KHẨU ...
 • Điều 21. Nội dung quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Nội dung Nghị định Quy định hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền.

Đồng thời quy định các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh đối với người; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện (sau đây gọi tắt là xuất cảnh, nhập cảnh); xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, chuyển khẩu đối với hàng hóa, vật phẩm (sau đây gọi tắt là xuất khẩu, nhập khẩu) qua cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền (sau đây gọi chung là xuất, nhập qua cửa khẩu).

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 112/2014/NĐ-CP để xử lý: