Thông báo 13433/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13433/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13433/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Cao su acrylonitril-butadien xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13433/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 05/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 05/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13433/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Cao su acrylonitril-butadien xuất, nhập khẩu.

Cao su acrylonitril-butadien (NBR)-loại khác-dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng-ZETPOL 3110 thuộc nhóm 40.05 “Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 4005.99 “- - Loại khác”, mã số 4005.99.90“- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13433/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13433/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13433/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13433/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13433/TB-TCHQ

Đang cập nhật