Quyết định 2112/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2112/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2112/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 25/11/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên ...
  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2112/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2112/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2112/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2112/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2112/QĐ-TTg

Đang cập nhật