Thông báo 13680/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13680/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13680/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Thuốc màu SU Red E-6BV xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13680/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 12/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 12/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13680/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với Thuốc màu SU Red E-6BV xuất, nhập khẩu.

Thuốc màu SU Red E-6BV thuộc nhóm 3212 “Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ”, phân nhóm - Thuốc màu (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng)”, mã số 3212.90.19 “ - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13680/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13680/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13680/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13680/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13680/TB-TCHQ

Đang cập nhật