Thông báo 13780/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13780/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13780/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa alkyd nguyên sinh, dạng lỏng dùng trong sản xuất sơn CK-R-R14285 do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13780/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 13/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 13/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13780/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa alkyd nguyên sinh, dạng lỏng dùng trong sản xuất sơn CK-R-R14285.

Nhựa alkyd nguyên sinh, dạng lỏng dùng trong sản xuất sơn CK-R-R14285 thuộc nhóm 39.06 "Polyme acrylic dạng nguyên sinh", phân nhóm 3906.90 "- Loại khác", mã số 3906.90.99 " --- Loại khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13780/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13780/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13780/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13780/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13780/TB-TCHQ

Đang cập nhật