Thông báo 13857/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13857/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13857/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Arcol polyol 5613 Polyete dạng nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13857/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 17/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 17/11/2014, TCHQ đã ban hành thông báo 13857/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Arcol polyol 5613 Polyete dạng nguyên sinh.

ARCOL POLYOL 5613 Polyete dạng nguyên sinh thuộc nhóm 39.07 "Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh ", phân nhóm 3907.20 " -Polyete khác", mã số 3907.20.90 "--Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13857/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13857/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13857/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13857/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13857/TB-TCHQ

Đang cập nhật