Công văn 1189/KCB-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1189/KCB-QLCL

Tiêu đề: Công văn 1189/KCB-QLCL hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Số hiệu: 1189/KCB-QLCL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê Ngày ban hành: 05/11/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Công văn 1189/KCB-QLCL hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

 • Số: 1189/KCB-QLCL V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014
 • 1. Mục đích kiểm tra, đánh giá
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Hình thức kiểm tra, đánh giá
 • 4. Nội dung các tài liệu hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
 • 5. Hướng dẫn điền thông tin, số liệu và đăng ký tên truy cập
 • 6. Các mẫu báo cáo số liệu
 • 7. Số tiêu chí áp dụng đánh giá
 • 8. Công cụ và phương pháp đánh giá tiêu chí
 • 9. Tổ chức, thành phần đoàn đánh giá
 • 10. Các bước bệnh viện tự đánh giá
 • 11. Các bước tiến hành đánh giá của cơ quan quản lý trực tiếp
 • 12. Hướng dẫn nộp tài liệu, báo cáo đánh giá
 • 13. Công nhận kết quả đánh giá
 • 14. Xếp loại kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện
 • 15. Tính điểm trung bình chung của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành
 • 16. Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện
 • 17. Thi đua, khen thưởng
 • 18. Thời gian đánh giá và gửi báo cáo
 • 19. Giải đáp các vướng mắc
 • 20. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1189/KCB-QLCL để xử lý:

Tin tức về Công văn 1189/KCB-QLCL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1189/KCB-QLCL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1189/KCB-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1189/KCB-QLCL

Đang cập nhật