Thông báo 13719/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13719/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13719/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất da- ZS6680 do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13719/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 12/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 12/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13719/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất da- ZS6680.

Chất hoàn tất da- ZS6680 thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; mã số 3809.93.00 “- - Loại dùng trong công nghiệp thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13719/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13719/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13719/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13719/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13719/TB-TCHQ

Đang cập nhật