Thông báo 13727/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 13727/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 13727/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Red oxide C17- Chất màu khác do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 13727/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 12/11/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 12/11/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 13727/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Red oxide C17- Chất màu khác.

Red oxide C17- Chất màu khác thuộc nhóm 32.06 "Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học."; phân nhóm 3206.49 "- - Loại khác”; mã số 3206.49.10  "- - - Các chế phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 13727/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 13727/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 13727/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 13727/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 13727/TB-TCHQ

Đang cập nhật