Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2009/QĐ-UBND và 21/2013/QĐ-UBND về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Hải Dương ban hành Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 17/10/2014 Lĩnh vực: Đất đai
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật