Nghị định 114/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 114/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 114/2014/NĐ-CP về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Số hiệu: 114/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 114/2014/NĐ-CP về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU, PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 • Điều 5. Bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển
 • Điều 6. Quy định về việc phá dỡ tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam
 • Chương II ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ
 • Điều 7. Điều kiện nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 8. Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ
 • Điều 9. Trình tự thực hiện việc mua tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương, quyết định mua tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Điều 11. Thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ
 • Chương III ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
 • Điều 12. Điều kiện đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 13. Thẩm quyền quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 14. Thủ tục quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Điều 15. Quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển
 • Điều 16. Quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển
 • Chương IV KẾ HOẠCH PHÁ DỠ TÀU BIỂN
 • Điều 17. Kế hoạch phá dỡ tàu biển
 • Điều 18. Thủ tục phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển
 • Điều 19. Thực hiện kế hoạch phá dỡ tàu biển
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BẢN KÊ KHAI DANH MỤC VẬT LIỆU TRÊN TÀU
 • PHỤ LỤC II MẪU CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ DỠ TÀU BIỂN
 • Mẫu số 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Mẫu số 2 QUYẾT ĐỊNH Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động
 • Mẫu số 3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển
 • Mẫu số 4 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển

Ngày 26/11/2014, căn cứ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hàng hải, Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2015/NĐ-CP để quản lý việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Theo đó, để xin được giấy phép nhập tàu biển qua sử dụng để phá dỡ, thì trước tiên doanh nghiệp nhập khẩu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định là 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn phải có bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu, pháp luật hàng hải, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ có hiệu lực thực hiện trong 05 năm kể từ ngày cấp.

Danh sách cụ thể các loại tàu được phép nhập khẩu để phá dỡ được quy định tại điều 8 Nghị định 114 này như sau:

- Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép.

- Tàu công-ten-nơ.

- Tàu chở quặng.

- Tàu chở hàng lỏng, gồm: Dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật.

- Tàu chở gas, khí hóa lỏng.

- Tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển.

- Giàn khoan nổi.

- Giàn khoan tự nâng.

- Tàu chứa nổi.

- Phương tiện chứa nổi và chuyển tải sản phẩm.

Đối với các loại tàu biển khác không có trong danh sách trên thì sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Khi nhập khẩu tàu biển để phá dỡ thì DN phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tàu không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải.

- Phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

- Việc phá dỡ chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được phép hoạt động theo quy định.

- Tàu biển được nhập khẩu phải thuộc danh mục quy địn; người nhập khẩu phải có bản kê khai danh mục vật liệu trên tàu theo mẫu quy định.

- Tàu được nhập khẩu để phá dỡ sẽ không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng, mua, bán lại.

- Tàu phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày đưa tàu vào cơ sở phá dỡ.

Để đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động doanh nghiệp phá dỡ tàu biển nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị sau đến Cục Hàng hải Việt Nam (có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua một công cụ phù hợp khác):

- Văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Văn bản nghiệm thu về phương án phòng, chống cháy, nổ (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản vẽ tổng thể về vị trí bố trí trang thiết bị của cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản kê khai danh sách lao động trực tiếp tham gia hoạt động phá dỡ tàu biển (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Danh mục trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

Ban hành kèm Nghị định này là các biểu mẫu, phụ lục sau:

- Bản kê khai danh mục vật liệu trên tàu

- Đơn đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

- Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

- Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển

- Quyết định phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển

Nghị định 114/2014/NĐ-CP về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 114/2014/NĐ-CP để xử lý: