Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Tiêu đề: Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 27/11/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành

  • KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG, KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngày 27/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

Đối với các hoạt động tuyên truyền:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu, điển hình trong trường học trên Internet.

- Phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử, mạng xã hội và truyền thông khác trên Internet để thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành Giáo dục và công tác thanh thiếu niên; đồng thời nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi để tạo niềm tin đối với thanh thiếu niên trong trường học và toàn xã hội.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN

Đang cập nhật