Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Tiêu đề: Quyết định 28/QĐ-BTĐKT năm 2014 quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Số hiệu: 28/QĐ-BTĐKT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà Ngày ban hành: 10/04/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 28/QĐ-BTĐKT năm 2014 quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 24/QĐ-BTĐ ngày 27/4 ...
  • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị và công chức, viên chức ...
  • QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC BAN THI ĐUA ...
  • Điều 1. Đối tượng, tiêu chuẩn
  • Điều 2. Cấp độ thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn
  • Điều 3. Nguyên tắc và chỉ tiêu
  • Điều 4. Quy trình thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/QĐ-BTĐKT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/QĐ-BTĐKT

Đang cập nhật