Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn; tiêu chí thôn còn có khó khăn về công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành Ngày ban hành: 29/11/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật