Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 41/2000/QĐ-UB tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới làm công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xóa đói giảm nghèo do tỉnh Lạng Sơn ban hành Số hiệu: 41/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Công Đá Ngày ban hành: 15/07/2000 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2000/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2000/QĐ-UB

Đang cập nhật