Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 18/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 18/2014/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 18/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu
 • Điều 3. Các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩu
 • Điều 4. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu
 • Điều 5. Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu
 • Chương II THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN
 • Điều 6. Điều kiện nhập khẩu
 • Điều 7. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu
 • Điều 8. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu
 • Điều 9. Cấp lại giấy phép nhập khẩu
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2014/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật