Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Số hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Nhân Ngày ban hành: 31/07/2014 Lĩnh vực: Chính sách xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật