Quyết định 2135/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2135/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang Số hiệu: 2135/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt Ngày ban hành: 03/12/2014 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH; ỦY BAN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án: “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (sau đây gọi tắt ...
 • Điều 2. Sử dụng Chỉ số cải cách hành chính của cấp sở ngành, cấp huyện, cấp xã để theo dõi, đánh giá ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND ...
 • ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, ...
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
 • II. CÁC LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN, THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI ...
 • III. GIẢI PHÁP.
 • IV. TIẾN ĐỘ ĐỀ ÁN:
 • V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN.
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2135/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2135/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2135/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2135/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2135/QĐ-UBND

Đang cập nhật